Deze website gebruikt alleen cookies t.b.v. Google Analytics.

ONe werkt op basis van een vast uurtarief, zonder extra opslag voor kantoorkosten.


Werkgevers

Voor werkgevers is het uurtarief 195 euro (excl. btw). Een eerste gesprek is altijd gratis en vrijblijvend. Graag maakt ONe kennis met uw onderneming en spart met u over de aanpak van uw zaak.


Abonnement

Voor een vast bedrag van 500 euro (excl. btw) per jaar kunt u ONe onbeperkt arbeidsrechtelijke vragen stellen en dossiers bespreken. Het gaat daarbij om vragen over arbeidsvoorwaarden, reorganisatie, contracten, (dis)functioneren van werknemers, ziekte en re-integratie en ontslag. Door dossiers tijdig te bespreken, voorkomt u conflicten en kostbare procedures. Heeft u vervolgens uitgebreider juridisch advies nodig, dan kan dat voor een gereduceerd uurtarief van 180 euro (excl. btw).


Werknemers

Voor werknemers is het uurtarief 165 euro (excl. btw). Het eerste advies is gratis en vrijblijvend en geeft u duidelijkheid over uw zaak en uw mogelijkheden. De kosten van uw advocaat zijn altijd onderdeel van de onderhandeling met uw werkgever. Het is gebruikelijk dat uw werkgever uw kosten geheel of gedeeltelijk betaalt. 

Check vaststellingsovereenkomst

Voor werknemers is de check van de vso gratis. De check is inclusief een advies over de mogelijkheden tot onderhandeling over bijvoorbeeld de transitievergoeding, vervallen van uw concurrentiebeding, vergoeding voor outplacement en juridische kosten, etc.

 

Gefinancierde rechtshulp (toevoeging)

In bepaalde gevallen is het voor werknemers mogelijk om in aanmerking te komen voor gefinancierde rechtshulp. Dit is afhankelijk van de hoogte van uw inkomen en vermogen. Zie hiervoor www.rvr.org.